Descoperă   |   Inspirație   |   Log in       

Politica de confidențialitate


Desene.ro respectă regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru a fi cât mai transparenți, publicăm căile de colectare a datelor Dvs pe platforma noastră.

Datele sunt colectate în două etape:

1. Înregistrare cont, publicare date din cont:

2. Urmărire prin cookie-uri:

Desene.ro face tot efortul de a securiza aceste date, care sunt stocate într-un mediu supravegheat.

Ca și cetățtean UE, aveți un set de dreptul, care sunt prezentate în Noul Regulament General al Protecția Datelor. Pentru exercitarea unui drept, vă rugăm consultați documentul, și să ne trimiteți o cerere la contact@desene.ro.